Banner

PROJEKTY UE

Tytuł projektu:  Dotacja na kapitał obrotowy dla AA Studio Kombiko BIS sp. z o.o.

 

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej

działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

Wartość pomocy EFRR: 217763,34 PLN

 

Środki zostały wykorzystane na bieżącą działalność Przedsiębiorstwa. W trakcie trwania projektu została opracowana autorska marka i kolekcja mebli pod nazwą Pracownia Form OBRYS. W ramach realizacji tego przedsięwzięcia zrealizowano:

- wystąpienie na terenie MTP w m-cu wrześniu 2020

- wykonano kontener wystawowy eksponowany przed siedzibą Przesiębiorstwa

Przy realizacji wykorzystano zasoby Przedsiębiorstwa w zakresie projektowania i realizacji prac ślusarskich i stolarskich. Działania te przyczyniły się do rozszerzenia oferty Przedsiębiorstwa i zwiększenie konkurencyjności na rynku.

wtf

Stoiska targowe